"Frukter", fotoinstallation med vaxskulpturer, 40 x 400 x 405 cm, Olle Olsson Hagalund, 2001