Höjd: 4,5 meter. Material: Ekträd och  nylonrep samt speglar, Lelkendorf/Tyskland, 2005