"krysset"

Ett kryss på kartan är en markering. En utsago om någonting, som kan hända eller har hänt.
En urform, två linjer möts i en vinkel – den första orienteringspunkten.

Natur och kultur i ett möte. Här åtta gräsband som möts i ett centrum flätade i varandra.
Kanske något har skett här – eller så sker det nu, i mötet mellan betraktaren och konstverket.

Hanns Karlewski


till textmeny