Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se.
Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80,
fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se

 

Ägare: Hanns Karlewski

Hornsgatan 38
118 20 Stockholm
Sweden
Mobil: 0046 70 456 18 96

h.karlewski@gmail.com

Webdesign: Åsa Sandzén

Skulptörförbundet

www.skulptorforbundet.se

www.galleriastley.com